Outsourcing af HR-opgaver betød hjælp til de administrative personaleopgaver samt ledelsessparring og forretningskritiske input
HR-Outsourcing og Ledelsesudvikling

HR-Outsourcing og Ledelsesudvikling

Picca Automation A/S er en ingeniør- og IT-virksomhed med ca. 100 ansatte, der leverer avancerede automationsløsninger inden for miljø og energi, pharma, industri samt føde- og drikkevarer.

Picca indgik et samarbejde med Unik Human Resources tilbage i 2002. Som specialister var (og er) Picca meget bevidste om deres kernekompetencer og -ydelser, som de havde et klart ønske om at holde fokus på. Samtidig havde de nået en størrelse, hvor de havde brug for assistance med personaleadministration og en række HR-udviklingsopgaver, herunder rådgivning og sparring på ledelsesniveau.

Outsourcing af HR-funktionen

Løsningen blev at få Unik Human Resources til at varetage hele HR-funktionen frem for selv at ansætte en HR-medarbejder. På denne måde fik Picca mulighed for at trække på erfarne specialister inden for alle relevante HR-funktioner på fleksible vilkår. Dette betyder, at de kun betaler alt efter behov og omfang.

De seneste 19 år har Unik Human Resources gennemført faglig- og personlig udvikling af både medarbejdere og ledere, ligesom der har været fokus på at sikre en høj performance og den generelle trivsel i virksomheden. De tilbagevendende medarbejderudviklingssamtaler er især blevet brugt til at identificere udfordringer og muligheder i virksomheden.

Optimering af arbejdsgange og konkrete projektstyringsværktøjer

Hvert år udarbejdes en HR-strategiplan, hvor der fokuseres på de ledelses- og HR-områder, der vil skabe størst effekt for Picca. I 2014 og 2015 var fokus at optimere projektstyringen samt faglig- og personlig udvikling af projektlederne. Herved blev projektlederne klædt på til ikke blot at kunne håndtere den tekniske del af et projekt, men også det personalemæssige. Ligeledes blev der arbejdet på at forbedre kommunikationen imellem projektleder, projektmedarbejdere og kunder samt videndelingen imellem afdelingerne, som blev styrket.

Disse ændringer har både været med til at kvalitetssikre og ensrette de interne processer, men også Piccas leverancer, hvilket skaber stor værdi for både Picca og deres kunder. I Unik Human Resources er vi glade for vores mangeårige samarbejde med Picca og stolte over de resultater, vi sammen har skabt.

Vores projektledere har fået nogle meget konkrete og anvendelige projektstyringsværktøjer, og så er vi blevet meget bedre til hurtigt og succesfuldt at håndtere medarbejderudfordringer. Det har betydet en klar forbedring i det daglige arbejde, og at vi i sidste ende kan løse vores projekter mere optimalt for færre penge
Henrik Jensen
Direktør, Picca Automation