Unik trivselsanalyse er en dybdegående analyse af, hvordan dine medarbejdere trives og på hvilke områder, der skal gøres en indsats for at øge trivslen
Trivsel skaber gode resultater

Unik Trivselsanalyse

Medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen har stor betydning for dét engagement, de lægger i deres arbejde, og det har dermed også stor betydning for, hvor stor værdi de skaber for arbejdspladsen. Derfor kan det være en idé at stoppe op og tage pulsen på virksomheden.

God trivsel er udtryk for sund balance mellem medarbejdere og deres arbejdsopgaver

Unik Trivselsanalyse giver en professionel og saglig vurdering af, hvordan ledere, mellemledere og medarbejdere oplever virksomheden. God trivsel blandt medarbejderne skal ses som et udtryk for, at der en god balance mellem medarbejderne og deres opgaver, klar besked om forventningerne til dem og god kommunikation mellem leder og medarbejder. Vores trivselsanalyse skaber et godt afsæt for, hvor og hvordan rammerne for den gode og effektive arbejdsindsats kan skabes og indikerer, hvad der kan forbedres, for at medarbejdere og ledere trives i deres arbejde.

Trivselsmålinger er et strategisk ledelsesværktøj, der danner afsæt for en målrettet indsats

Vores virksomhedstilpassede trivselsanalyse er et vigtigt, strategisk ledelsesværktøj, der med stort udbytte kan implementeres som fast standard hvert eller hvert andet år. Derved kan I løbende justere HR-strategien til de udfordringer, som I møder i praksis. Da synlighed i forhold til forandringer, tiltag og resultater er én af de sværeste ledelsesdiscipliner, har trivselsanalysen endnu et formål. Små forbedringer kan være svære at se i dagligdagen, men bliver i en trivselsmåling meget synlige. Og de er vigtige at få synliggjorte for at bevare gejsten, motivationen og fastholde fokus på, hvordan I sikrer trivslen hos alle medarbejdere samt vækst i virksomheden.

Unik Trivselsanalyse tager udgangspunkt i virksomhedens og medarbejdernes behov

Der er stor forskel på brancher, virksomheder, medarbejderstab og virksomhedens situation. Unik Human Resources virksomhedstilpasser hver enkelt trivselsanalyse efter en professionel afdækning af jeres behov. Unik Human Resources sikrer, at analysen både har forretningsmæssig og faglig tyngde, så resultatet viser præcis, hvor det er relevant at sætte ind i forhold til optimering af trivsel, fastholdelse, strategiopnåelse og forretningsmæssig succes.

Få en arbejdspladsvurdering, der opfylder alle lovkrav til en APV

Som en del af trivselsanalysen, eller som selvstændig ydelse, tilbyder Unik Human Resources også at udføre en arbejdspladsvurdering (APV). En APV er lovpligtig i Danmark og skal laves mindst hvert tredje år. Ved besøg fra Arbejdstilsynet skal virksomheden kunne fremvise en gennemført og håndteret APV. En arbejdspladsvurdering skal sikre, at medarbejderne arbejder under sunde og optimale forhold, at de trives på deres arbejdsplads og dermed også er i stand til at yde deres optimale.

Webbaseret APV-skema

Unik Arbejdspladsvurdering er en komplet løsning, der sikrer, at alle lovkrav til en APV bliver opfyldt og samtidig giver jer et solidt udgangspunkt for videre at optimere jeres arbejdsplads og arbejdsmiljø. Vores erfarne HR-konsulenter gennemfører en arbejdspladsvurdering ud fra Unik Human Resources webbaserede APV, som medarbejderne besvarer nemt og hurtigt via internettet. I analysen indgår både lukkede og åbne spørgsmål, som identificerer de områder, hvor tingene ikke fungerer tilstrækkeligt godt på arbejdspladsen.

Vil du vide mere?

Hør mere om hvordan vi kan hjælpe med jeres HR. Udfyld dine kontaktoplysninger og bliv kontaktet af en af vores eksperter.