Unik Lederudvikling har fokus på udvikling af den enkelte leder og ledergruppen til at blive dygtigere til at skabe målbare og holdbare resultater for virksomheden. Vi tilbyder udviklingsforløb for den enkelte leder og inden for teamoptimering og ledergruppeoptimering
Udvikling af ledere og ledergruppen

Unik Lederudvikling

Det er efterhånden alment kendt, at det eneste konstante er forandring. Ligesom din virksomhed, dine medarbejdere og markedet er i konstant forandring, bør din tilgang og forståelse af ledelse også være, at den er i konstant udvikling. Unik Human Resources gennemfører lederudvikling, der støtter og udvikler ledelsesteamets kompetencer, men også din personlige ledelsesstil, så du fungerer optimalt i din lederrolle og som en del af den samlede ledelse.

Fokus på den enkelte leder i den samlede ledergruppe

Med Unik Lederudvikling kan vi også fokusere på at udvikle ledelsesteamets kompetencer sideløbende med, at vi optimerer samarbejde og videndeling hos ledergruppen, som typisk har mange forskellige tilgange til ledelse. Vi kan hjælpe jer med at optimere jeres arbejdsgange på ledelsesgangen, så I bliver bedre til at lede jeres medarbejdere og dermed styrke forretningen.

Unik Human Resources tilbyder forløb både inden for teamoptimering og ledergruppeoptimering. Forløbene strækker sig fra både at fokusere på den enkelte leder og samspillet i ledelsesgruppen til synergierne i den samlede ledergruppe. Uanset hvad, udarbejder vi forløbet, så det matcher netop jeres virksomhed og de udfordringer, I oplever i hverdagen.

En homogen ledergruppe eller en gruppe af selvstændige ledere?

Ledergruppen skal helst være en harmonisk gruppe, hvor kommunikationen hinanden imellem og med medarbejderne er konsistent og ledelsesværdierne samstemte. Hvis ikke, kan teamets ledere fremstå modsigende og skabe splid og usikkerhed blandt medarbejderne. De kan blive usikre på deres egen rolle, arbejdsopgaverne og forventningerne til dem eller i tvivl om hvilken leder, de skal rette sig efter. Dette kræver, at ledergruppen kender hinanden godt og skaber en form for fælles sprog, så alle ved, hvad man forstår ved eksempelvis ordene god ledelse, medarbejderdialog mm.

Hvordan kan du udvikle dig som leder

Hos Unik Human Resources justerer vi vores lederudviklingsforløb i takt med ny teori på området – godt krydret med vores erfaringer og inputs fra vores kunder. Vi skræddersyer hvert enkelt forløb til vores kunders behov, og er fleksible med hensyn til særlige ønsker til udformning eller temaer. Vi rådgiver jer til et målrettet og forretningsorienteret forløb, hvor I er sikre på et markant kompetenceløft og derved også mærkbare resultater. Vi har særligt gode erfaringer med at løfte lederes performance med følgende temaer:

  • Det personlige lederskab
  • Situationsbestemt ledelse
  • Perfor­mance manage­ment (herunder fx MUS og kompetenceudvikling)
  • Prioritering, balance og de gode resultater
  • Kommunikation og gennemslagskraft

Vil du vide mere?

Hør mere om hvordan vi kan hjælpe med jeres HR. Udfyld dine kontaktoplysninger og bliv kontaktet af en af vores eksperter.