De fleste virksomheder har haft en medarbejder, som har været stresset – og alle virksomheder har medarbejdere, som ligger i farezonen for at blive sygemeldt med stresssymptomer. Hver femte stressramte ender med at forlade deres job på grund af stress – stresscoaching er en effektiv proces, der sikrer den rette hjælp.
Opdag stress-symptomerne i tide

Unik Stresshåndtering

En stressramt medarbejder eller leder koster hvert år virksomheder dyrt, og det er derfor altafgørende for virksomheden at hjælpe medarbejderen med at håndtere dennes stress, så vedkommende kan komme hurtigt på fode igen. Unik Stresshåndtering er et professionelt rådgivningsforløb, hvor den stressbelastede guides og rådgives af en erfaren stresskonsulent. Forløbene er altid skræddersyede og målrettes, så det både passer til den pågældende persons situation og behovet i din virksomhed.

Håndtering af arbejdsrelateret stress kræver specialviden

Det er altafgørende at opdage og håndtere stress i opløbet. Lykkes dette allerede fra de første symptomer begynder at vise sig, så viser både studier og praktisk erfaring, at medarbejderen kan undgå en længerevarende sygemelding – vel at mærke, hvis personen hjælpes intensivt, hurtigt og korrekt.

I Unik Human Resources har vi specialiseret os i netop arbejdsrelateret stress. Vi arbejder sideløbende både med det psykiske, det fysiske og det arbejdsmæssige hos den stressramte leder eller medarbejder. Vores holdning er, at fuldtidssygemeldinger sjældent er løsningen, men at et tæt og intensivt samarbejde, med fokus på det løsningsorienterede, giver det bedste resultat.

Hvordan foregår Unik Stresshåndtering typisk?

Unik Stresshåndtering er et skræddersyet stresscoachingforløb, der sikrer en hurtig tilbagevenden til arbejdet for en stressbelastet person. Forløbet tilpasses ud fra den enkeltes behov og situation, men indeholder som regel:

  • En kortlægning af alle personens stressfaktorer
  • En hurtig håndtering af akut stress og de værste stress-symptomer
  • Løbende og hyppige stress-coaching sessions i møder, på Skype og telefon
  • Konkrete værktøjer og ressourcer til håndtering og efterfølgende forebyggelse
  • 3-partssamtale for at sikre god kommunikation og forståelse mellem leder og medarbejder
  • Opfølgning i 6-12 måneder efter fuld tilbagevenden til arbejdet

Vil du vide mere?

Hør mere om hvordan vi kan hjælpe med jeres HR. Udfyld dine kontaktoplysninger og bliv kontaktet af en af vores eksperter.