HR handler ikke kun om at have styr på kontrakter og opdatere personalehåndbog. Hos Unik Human Resources har vi fokus på din virksomheds forretning og indgår som et stærkt bidrag til en samlet forretningsoptimerende strategi.
Forretningsoptimerende HR

HR & HR-Outsourcing

Det er vores erfaring, at virksomhedsledere ofte har travlt og efterspørger kompetence til at sikre, at der er styr på de HR-mæssige aspekter af virksomhedsdriften. Derfor kan HR hurtigt blive et tilsidesat punkt på ledelsens agenda, der først tages rigtigt op, når det er kritisk eller hvis man fx mister kvalificeret arbejdskraft. Og der er ingen tvivl om, at de områder, hvor ledere eller medarbejdere ikke fungerer optimalt, tabes der mange penge – hver dag.

Fra personalehåndbog til langsigtet HR-strategi, implementering og forankring

Unik Human Resources har specialiseret sig i optimering af human kapitalen. Vi bidrager til, at lederne har mulighed for- og tid til at fokusere på drift og strategi, fordi vi understøtter med den HR-indsats, der skal til. HR spænder bredt og omfatter naturligvis alle de personaleadministrative opgaver. Hos Unik Human Resources har vi dog specialiseret os i at drive HR som en vigtig del af forretningen. HR er benhård Risk Management, og vi har altid skarpt fokus på optimering og udvikling af forretningen, når vi indgår et samarbejde.

HR på flere niveauer

Vi arbejder med HR på flere niveauer. Samlet set kan niveauerne ses som en bevægelse fra det strategiske mod det grundlæggende. Der er naturligvis tale om glidende overgange mellem niveauerne, og det er helt almindeligt, at virksomheder anvender os på flere niveauer – eller alle – samtidig.

Strategisk HR

Strategisk udarbejdelse og gennemførelse af HR-strategi med udgangspunkt i virksomhedens forretningsstrategi, sparring med ledelsen vedr. personalepolitik

Funktionel HR

Gennemførsel af rekruttering, MUS, coaching af ledere og medarbejdere, kompetenceudvikling mv.

Grundlæggende HR

Produktion og kvalitetssikring af ansættelseskontrakter, personaleguides, HR-Statistikker så som medarbejderomsætning og uddannelsesdage samt personalegoder og belønnings- og honereringspakker

Sådan kan vi samarbejde

Der er selvfølgelig stor forskel på, hvad virksomheder har brug for. For at møde din virksomhed, hvor den befinder sig, samarbejder vi derfor ud fra de præmisser og behov, som den enkelte virksomhed har. Det betyder, at vi kan indgå i lige præcis den samarbejdsform, der passer din virksomhed.

Et samarbejde kan eksempelvis bestå i:

Varetagelse af al HR

Alle HR-opgaver varetages af os, så I kan koncentrere jer om dét, I er bedst til; nemlig at drives jeres forretning.

Assisterende HR

Vi assisterer på en konkret HR-opgave, som I ikke selv har kompetencerne indenfor, fx hvis I en periode mangler hænder eller det ikke er et blivende behov.

Udviklende HR

Bliver behovet for flere eller mere HR-uddannede kompetencer mere permanent, kan vi også bidrage med at udvikle eller opbygge HR-funktionen internt i virksomheden.
Uanset hvilken HR-løsning, I vælger, fokuserer vi altid på at skabe resultater og værdi for din virksomhed.

Hvorfor Unik Human Resources?

Fordelen ved at samarbejde med os er, at din virksomhed har en fleksibel HR-funktion og består af specialister inden for de forskellige HR-discipliner i stedet for én enkelt HR-generalist. I Unik Human Resources har vi en konsulentportefølje, som har stærke kompetencer og erfaringer inden for hele HR-paletten, og vi sikrer derfor, at vi kan rådgive om enhver HR-strategisk situation. Derudover har du altid fuldstændig styr på økonomien i vores samarbejde med mulighed for at skrue op og ned efter behov.