Medarbejderudviklingssamtalen fokuserer på udvikling, optimering af medarbejder-performance og i sidste ende, at medarbejderne går i samme retning som virksomheden
Medarbejdertrivsel og -udvikling

Unik MUS-koncept

Den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS) er ét af de vigtigste ledelsesmæssige værktøjer, og det er essentielt at bruge den afsatte tid fornuftigt. MUS ligger direkte i tråd med virksomhedens vision, mission, strategi og målsætninger og spiller derfor en væsentlig rolle i opnåelse af målsætninger. Hvis man som virksomhed eller organisation ikke får brugt MUS som strategisk afsæt til et løft i performance og trivsel, forpasser man derfor en vigtig mulighed.

Hvad er en medarbejderudviklingssamtale?

En MUS er en dybdegående dialog mellem leder og medarbejder, som giver afsæt til et bedre samarbejde og klare rammer for udvikling. Det foregår typisk årligt, og bliver planlagt af HR eller ledelse, og tager typisk udgangspunkt i et interviewskema, som sendes til medarbejderne inden samtalen. En MUS skal ses som en unik chance for medarbejdere og ledere til at drøfte fremtidige arbejdsopgaver og fokus, udfordringer, samarbejde, kompetenceudvikling og trivsel. De fleste virksomheder afholder MUS eller har ambitioner om det. Det er dog ikke altid, at en virksomhed formår at skabe værdi af en MUS, og ofte bliver det en samtale uden et egentligt mål, konkrete succeskriterier eller efterfølgende handlingsplaner, der implementeres og efterleves.

Hvad får jeg som leder ud af en MUS?

Med den rette udformning af MUS har du meget at vinde som leder. Ud over muligheden for at øge din medarbejders performance og trivsel markant, får du også et tættere kendskab til din medarbejders behov og ønsker til både virksomheden, kollegerne, jeres produkter/ydelser og dig selv som leder. Samtidig får du overblik over dine medarbejderes kompetencer, udfordringer, udviklingspunkter og potentiale. De mere stille medarbejdere i teamet bliver udfordret til at tale lidt mere om sig selv og sin situation i virksomheden. Og de mere udadvendte bliver tvunget til at forberede sig og reflektere grundigt over spørgsmålene, inden de svarer. Desuden kan du efter afholdelse af MUS, bedre danne dig et overblik over teamets samlede udviklingspotentiale, samarbejdsudfordringer og evt. talentmasse.

Et ledelsesredskab, der skaber udvikling og værdi både hos medarbejderen og virksomheden

Unik Human Resources har specialiseret sig i at undervise ledere i MUS som strategisk ledelsesværktøj. Vi udvikler desuden professionelt og skræddersyet MUS-materiale, som understøtter en effektiv og målrettet samtale.  Vi ser medarbejderudviklingssamtalen som et strategisk ledelsesværktøj og en unik mulighed for at komme i dybden og få forventningsafstemt. Vi har stor erfaring med at sikre værdiskabelse af medarbejderudviklingssamtaler i virksomheder, ved at gøre brug af en klar handlingsplan for processen, professionelle MUS-værktøjer og fokus på den efterfølgende implementering og opfølgning.

Vil du vide mere?

Hør mere om hvordan vi kan hjælpe med jeres HR. Udfyld dine kontaktoplysninger og bliv kontaktet af en af vores eksperter.